FAMILJEHOTELLET

Välkommen till

Hässelby Familjehotell

Kollektivhuset i Hässelby Gård

Huset

 

Hässelby Familjehotell byggdes 1956 av byggmästare

Olle Engkvist.

 

Fastigheten består av fyra 10-vånings punkthus och tio 3-vånings- hus grupperade kring fyra gårdar. Den innehåller 320 lägenheter, från 1 rum o kokskåp till 5 rum o kök och ett antal lokaler. Lägenheterna och lokalerna nås inomhus från ett korridorsystem.

 

Familjehotellet var från början ett servicehus för hushåll där kvinnorna förvärvsarbetade. De skulle avlastas hushållsarbete genom tillgång till service i huset: matsal, daghem, städhjälp, sjuksköterska mm. Det fanns också fritidslokaler för vävning och snickeri.

 

Lägenhetskontrakten innehöll en klausul som innebar att hyresgästen förband sig att utnyttja matservicen och lösa ett antal matkuponger varje månad relaterat till lägenhetsstorleken.

 

Stigande personalkostnader ledde till att fastighetsägaren efter 20 års drift lade ner matservicen 1976. Ett hundratal hyresgäster bildade då ett kooperativ som drev matservicen vidare med frivilliga krafter i en mindre lokal. Den verksamheten har nu pågått i 40 år.

 

Med en successiv utflyttning av aktiva har antalet som deltar i matservicen minskat till ca 50 personer eftersom bostads-förmedlingen och tidigare ägare (före Bengt Linden) inte har förmedlat lägenheter till bostadssökande som önskat flytta till kollektivhus.

 

 

 

 

Matkollektivet

 

Kollektivet består av 5 matlag med 8-10 medlemmar som arbetar var 5:e vecka. Matlagen serverar middag 4 dagar i veckan. Middagen kostar för närvarande 33 kr tisdag-torsdag, 50 kr fredag. I måltiden ingår sallad, bröd, smör, ost och kaffe. Frukt till efterrätt tisdag-torsdag, en god efterrätt på fredagar.

 

Vi har möjlighet att utöka verksamheten genom att utflyttande hyresgäster som inte deltar ersätts av nya medlemmar i mat- kollektivet.

 

Tidigare fastighetsägare Bengt Linden har låtit oss förmedla 2-3 lägenheter per år, så det har funnits möjlighet att få en lägenhet inom ett år för den som ställt upp på våra villkor när det gäller deltagande i matverksamheten. Det innebär att man ska delta i ett arbetslag var 5:e vecka med en arbetsinsats på ca 10 timmar. Man ska också vara inställd på att äta i matsalen minst ett par gånger i veckan för att verksamheten ska vara ekonomiskt stabil.

 

I januari 2016 fick Familjehotellet ny ägare i form av Aeternum Hus Kommanditbolag (ägt av Wonna I de Jong Schaefer och hennes son Alexander Östling). Det är vår förhoppning att vi ska kunna få till stånd ett liknande samarbete med våra nya ägare som det vi hade med Bengt Linden.